Četl jsem a souhlasím
Provozovatelem těchto internetových stránek je NOOL, která coby správce osobních údajů na webu používá cookies v zájmu zvýšení uživatelského komfortu, za účelem analýzy návštěvnosti a přesnějšího doručování relevantního obsahu návštěvníkům. Více informací naleznete zde.

Proces registrace IT software poskytovatelů

Všichni IT poskytovatelé informačních systémů, kteří chtějí připojit své řešení do Českého národního systému pro ověřování pravosti léčiv (NSOL), musí absolvovat registrační a certifikační proces u společnosti Solidsoft Reply a u NOOL

Hlavní kroky procesu: 

  • Podepsat Dohodu o mlčenlivosti (NDA) se společností Solidsoft Reply (ta zajišťuje dodávku IT řešení pro NSOL). NDA si můžete stáhnout pod tímto článkem.
  • Scan podepsané NDA pošlete přímo na support Solidsoft Reply pro ČR: czmvo.support@reply.com, v kopii na NOOL, Ing. Libor Svatoň: libor.svaton@czmvo.cz
  • Solidsoft Vám po té zpřístupní jejich suportní portál (Confluence), který obsahuje informační databázi, technické specifikace, kódy i další informace potřebné pro naprogramování nových funkcionalit Vašeho informačního systému. Budou Vás přímo kontaktovat, vytvářejí vždy jeden účet pro jednu společnost.
  • Z NOOLu Vám po obdržení NDA také zašleme přístupové údaje do našeho diskusního portálu FreedCamp,  Zde jsou uvedeny potřebné základní informace a také zde můžete získat další cenné zkušenosti od ostatních SW firem, které chtějí nabízet řešení pro projekt FMD. Na vyžádání vám také zašleme videozáznamy z IT workshopu, který firma Solidsoft Reply spolu s  NOOL uspořádala pro SW společnosti.
  • V Confluence budete mít přístupné testovací integrační prostředí (CZMVSITE), ve kterém budete testovat požadované nové funkcionality (zejména komunikační).
  • S veškerými technickými dotazy se obracejte na suport Solidsoft Reply (v AJ). Jsou připraveni poskytnout kompletní technický support  prostřednictvím jejich online portálu (12 x 6). https://solidsoft.freshservice.com/support/home.
  • Jakmile budete mít Váš systém upraven, požádáte Solidsoft Reply o zahájení tzv. self-certifikačního procesu, ti Vám zašlou tzv. self-certifikační Test Book. Od nás si vyžádáte přístup do kvalifikačního prostředí (CZMVS - IQE). Zde projdete certifikačním testem, který ověří způsobilost Vašeho řešení pro nasazení v rámci projektu FMD.
  • NOOL obdrží od SolidSoftu podklady z Vašeho testování, ověří je a vystaví Vám Certifkační osvědčení. Po té  již můžete nabízet Vašim klientům Vaše SW řešení pro projekt FMD. 

Doporučujeme také sledovat náš web, který se snažíme průběžně aktualizovat.

V případě dalších dotazů, podnětů a připomínek můžete také kontaktovat náš suport: it@czmvo.cz. 

 

SW poskytovatelé neplatí NOOLu žádné poplatky.

 

Zakládající členové organizace

Přidružené organizace

© Copyright 2022 Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv, z.s
redakční systém Kompletweb | Neofema, s.r.o.