Lékárny - veřejné i nemocniční

Veřejné a nemocniční lékárny v České republice mají povinnost dle Směrnice EU 2011/62 / EU - také nazývané Směrnice o padělaných léčivých přípravcích (Falsified Medicines Directive či FMD) - ověřit a odepsat léčivé přípravky z národního úložiště.   

K tomuto účelu je nezbytné, aby lékárny měli své informační systémy upravené tak, aby jim umožnily připojení do Českého národního systému pro ověřování pravosti léčiv (NSOL). Další podrobnosti o povinnostech lékárníků jsou uvedeny např. v prezentaci Shrnutí dozorových požadavků a legislativně právních konsekvencí SÚKL.pdf a dalších dokumentech, vztahujících se k problematice FMD.

Registrační proces koncového uživatele nezbytný k připojení do národního systému pro ověřování pravosti léčiv, je popsán v podrobném návodu k registraci zde. 

Podrobný uživatelský návod ke správě údajů v NSOL zde. 

NOOL nepožaduje žádné platby za registraci či užívání NSOL lékárnami, nemocnicemi či jinými subjekty, ověřujícími pravost léčivých přípravků.


NOOL nabízí připojení do Systému správy alertů (AMS - Alert Management System), který prostřednictvím API nebo webového rozhraní nabízí možnost rychlého a pohodlného řešení alertů. Více informací o funkcionalitách AMS naleznete v sekci "Správa alertů".


Odpovědi na nejčastější otázky najdete na tomto webu v sekci "Důležité informace/Q&A".


Aplikace pro nouzovou verifikaci (EVA) 

poskytuje dočasné řešení pro ověřování léčiv v případě, že jsou problémy v systém NSOL nebo vlastní ověřovací aplikace nefunguje. Přístup do aplikace vyžaduje pouze klávesnici, podporovaný webový prohlížeč a připojení k internetu. EVA slouží pro ověření a vyřazení balení léčivých přípravků. Není zde podpora čtecího zařízení a aplikace by neměla být používána jako stálá náhrada plnohodnotného systému. Pro používání EVA je nutné mít schválený uživatelský účet v NSOL, u kterého byl již dokončený registrační proces.

link: https://eva-cz.nmvo.eu


 

Zakládající členové organizace

Přidružené organizace

© Copyright 2023 Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv, z.s
redakční systém Kompletweb | Neofema, s.r.o.