Četl jsem a souhlasím
Provozovatelem těchto internetových stránek je NOOL, která coby správce osobních údajů na webu používá cookies v zájmu zvýšení uživatelského komfortu, za účelem analýzy návštěvnosti a přesnějšího doručování relevantního obsahu návštěvníkům. Více informací naleznete zde.

Lékárny - veřejné i nemocniční

Veřejné a nemocniční lékárny v České republice mají povinnost dle Směrnice EU 2011/62 / EU - také nazývané Směrnice o padělaných léčivých přípravcích (Falsified Medicines Directive či FMD) - ověřit a odepsat léčivé přípravky z národního úložiště.   

K tomuto účelu je nezbytné, aby si lékárny zajistily úpravu svých informačních systémů tak, aby jim umožnily připojení do Českého národního systému pro ověřování pravosti léčiv (NSOL). Další podrobnosti o povinnostech lékárníků jsou uvedeny např. v prezentaci Shrnutí dozorových požadavků a legislativně právních konsekvencí SÚKL.pdf a dalších dokumentech, vztahujících se k problematice FMD.

Registrace subjektů, které se neúčastní pilotního testování, probíhá od 24. října 2018. Subjekty byly postupně oslovovány prostřednictvím informačních dopisů s přístupovými údaji rozeslanými NOOLem k rukám statutárních orgánů na adresu sídla společnosti.  Společnosti, které z nejrůznějších důvodů registrační dopis neobdrželi, by nás měli co nejdříve kontaktovat na  registrace@czmvo.cz

Registrační proces koncového uživatele nezbytný k připojení do národního systému pro ověřování pravosti léčiv, je popsán v podrobném návodu k registraci zde.

 

Podrobný uživatelský návod ke správě údajů v NSOL zde. 

 

NOOL nebude požadovat žádné platby za registraci či užívání NSOL lékárnami, nemocnicemi či jinými subjekty ověřujícími pravost léčivých přípravků.


Harmonogram a kroky registrace


 

Zakládající členové organizace

Přidružené organizace

© Copyright 2022 Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv, z.s
redakční systém Kompletweb | Neofema, s.r.o.