VÝROBCI – MAH – PARALELNÍ DOVOZCI

NOOL SYSTÉM SPRÁVY ALERTŮ

Systém pro správu alertů provozovaný NOOLem, je podpůrný systém k Národnímu systému pro ověřování pravosti léčiv (NSOL). Účelem tohoto podpůrného systému je usnadnit administrativu, spojenou s vyšetřováním alertů a napomoci automatizaci celého procesu investigace. V konečném důsledku pak systém napomáhá ke snížení počtu „falešných“ podezření na možný padělek.

MAH/OBP může zjistit údaje a vyšetřovat alerty, které vznikly nad jeho léčivými přípravky dvěma způsoby

A. Přímý přístup přes webové rozhraní Systému pro správu alertů

Webové rozhraní umožňuje snadnou správu alertů, exporty do csv či xlsx, různé filtry, apod. AMS nabízí práci se skupinami alertů (přidávání, odebíraní alertů ze skupin), hromadné operace nad alerty (uzavírání, požadavky na doplňkové informace, apod.). Výhodou je i rychlá anonymní přímá komunikace s koncovým uživatelem či "chat s NOOL" přímo v prostředí AMS. MAH také může spravovat alerty více MAHů v rámci organizace/skupiny. Uživatel si také spravuje konfirmační i varovné systémové notifikace (určuje, si sám, kdo a jaké notifikace bude dostávat). 

B. API komunikace

Integrace vlastního systému pro správu alertů uživatele s NOOL Systémem pro správu alertů pomocí API komunikace. Pomocí odpovědí na dotazy lze získat informace o jednotlivých alertech i skupinách alertů, měnit jejich stav, požadovat po koncovém uživateli anonymně doplňkové informace, atd. 

Pozn.: Odpověď na automaticky zasílaný „klikací“ e-mail je přechodný systém, kdy MAH spravuje alerty pomocí odpovědního e-mailu. Tento systém ale již není dále rozvíjen a připravuje se jeho ukončení.

REGISTRACE:

Žádost o primární připojení do AMS (webové rozhraní či API) zasílejte na adresu registrace@czmvo.cz. Vlastní správu uživatelů včetně správy notifikací si poté v AMS provádíte již sami. 

Upozornění: zájemci bude nejprve zpřístupněno testovací prostředí a teprve následně (po e-mailovém potvrzení MAHA) i prostředí produkční – v ten moment dojde k vypnutí zasílání „klikacích“ e-mailů (pokud je používal). Nelze používat oba systémy současně!

DOKUMENTACE:

Uživatelský návod pro webové rozhraní pro MAHY

Technická dokumentace pro vývojáře – popis API

R4.2 - Změnová informace 

R4.1 - Změnová informace 

R4.0 - Změnová informace 

R2.4 - Změnová informace 

R2.3 - Změnová informace 

R2.2 - Změnová informace

R2.1 - Změnová informace

Zakládající členové organizace

Přidružené organizace

© Copyright 2023 Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv, z.s
redakční systém Kompletweb | Neofema, s.r.o.