Registrace lékáren a distributorů do NSOL

Dosud neregistrované lékárny nebo distributoři by měli zahájit registraci ihned!!!

Registrace koncových uživatelů, kteří se neúčastnili pilotního testování, probíhá od 24. října 2018. Subjekty byly postupně oslovovány prostřednictvím informačních dopisů s přístupovými údaji rozeslanými NOOLem k rukám statutárních orgánů na adresu sídla společnosti. K dnešnímu dni bylo osloveno 1 829 subjektů (společností) a probíhá kontaktování subjektů se zahraničním sídlem. V případě, že společnost dopis s přístupovými údaji k registraci dosud neobdržela, kontaktujte, prosím,  neprodleně NOOL e-mailem na adrese: registrace@czmvo.cz 

Pro zjednodušení průběhu registrace doporučujeme sledovat webinář ČLnK, který proběhl 8.11.2018 a/nebo návod k registraci koncových uživatelů zveřejněný na stránkách NOOLu v sekci lékárníci či distributoři. Současně také doporučujeme spolupracovat s Vašimi IT SW poskytovateli. 

https://www.czmvo.cz/cs/uzivatele-systemu/lekarnici/

https://www.czmvo.cz/cs/uzivatele-systemu/distributori/

Součástí registrace k NOOL je podpis smlouvy o užívání vnitrostátního systému NSOL. Do této chvíle uzavřelo smlouvu 1185 společností a z toho 1124 společností (992 lékárenských, 132 distribučních) je již k NSOL připojeno nebo založeno a připojují se.

Doporučovaný nejzazší termín pro zahájení registrace k NOOL byl 14. ledna 2019, aby bylo zaručeno, že vše bude provedeno včas a dojde k připojení před 9.2.2019. Následně lze  funkčnost i reálně vyzkoušet ověřením léčivých přípravků, které již jsou serializovány. 

Zakládající členové organizace

Přidružené organizace

© Copyright 2023 Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv, z.s
redakční systém Kompletweb | Neofema, s.r.o.