Četl jsem a souhlasím
Provozovatelem těchto internetových stránek je NOOL, která coby správce osobních údajů na webu používá cookies v zájmu zvýšení uživatelského komfortu, za účelem analýzy návštěvnosti a přesnějšího doručování relevantního obsahu návštěvníkům. Více informací naleznete zde.

Příprava pilotní fáze projektu pokračuje

Cílem pilotního provozu národního systému pro ověřování pravosti léčiv (NSOL) je prověřit implementaci celého systému před jeho spuštěním do plného provozu a zpřístupněním pro všechny subjekty. Využití tzv. end-to-end řešení a reálných dat několika výrobců v produkčním prostředí umožní prověřit tok dat až ke koncovým uživatelům.

Ve spolupráci se společnostmi, které se budou pilotu účastnit, se připravují jednotlivé testovací scénáře a varianty distribuce tak, aby bylo možné ověřit dopady na existující procesy v distribuci a výdeji přípravků.

Úspěšné zvládnutí pilotu by mělo napomoci vnímání celé protipadělkové problematiky dalšími dotčenými subjekty.

Hlavním a největším přínosem pro účastníky pilotu je možnost v předstihu vyzkoušet a odladit úpravy vlastních systémů, interních procesů a připravit se na přechod do ostrého provozu.

V minulých dnech se podařilo úspěšně otestovat systém formou tzv. akceptačních testů, což je jedním z nezbytných předpokladů pro propojení evropského HUBu s národním systémem. Další plánované kroky validace musejí být před spuštěním pilotu ještě uskutečněny. Vzhledem k dosavadnímu průběhu validace a předpokládané dostupnosti serializovaných léčivých přípravků pro Českou republiku lze očekávat spuštění pilotní fáze projektu nejspíš v druhé polovině března až začátkem dubna.

 

Další setkání účastníků pilotu, kde budou sdíleny podrobnější informace o stavu přípravy pilotní fáze, proběhne prostřednictvím telekonference/webex  28.2.2018. od 14:00. Pozvánku všichni přihlášení zájemci o pilot obdrží e-mailem.

Zakládající členové organizace

Přidružené organizace

© Copyright 2022 Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv, z.s
redakční systém Kompletweb | Neofema, s.r.o.